Gestió Sostenible

cgsEl Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny està acreditat amb la marca Gestió Sostenible Garrotxa Collsacabra.

Al llarg del 2010 es va presentar la primera memòria de Responsabilitat Social, mitjançant la qual l’entitat informava sobre el seu desenvolupament en l’àmbit econòmic, social i mediambiental, a més de mostrar els aspectes més rellevants de l’any 2009.

A partir d’aquest moment, s’ha posat al dia la memòria de Responsabilitat Social de forma anual, incloent-hi les novetats més rellevants en el desenvolupament econòmic, social i mediambiental de l’entitat de cada any. L’última memòria repassa el més destacat del 2013.

La memòria està realitzada d’acord a l’Aplicació del Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra, basat en la Guia G3 del Global Reporting Initiative (GRI). Es tracta d’un instrument de comunicació i diàleg que ha de permetre satisfer les expectatives d’informació de les persones interessades per l’entitat, i al mateix temps ha de posar en valor la tasca que desenvolupa en matèria de responsabilitat social. L’elaboració anual d’aquest document serveix com a guia de millora continua a partir del qual es pot comprovar el nivell de compliment dels objectius de Marboleny, i avaluar els progressos així com els punts dèbils en matèria laboral, social i econòmica.

El Codi de Gestió Sostenible de l’Empresa de la Garrotxa i el Collsacabra és una eina fruit del treball i la reflexió conjunta de la Fundació Privada Garrotxa Líder, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública i el Consorci de Benestar Social, que pretén orientar les empreses i entitats en l’adopció de mesures de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i l’entorn. Consta de diferents indicadors, que s’estructuren en tres àmbits: econòmic, social i ambiental. L’adhesió al Codi, acció voluntària per a les empreses i entitats, implica el compromís de complir-lo i una voluntat d’iniciar un procés de reflexió interna dirigit a la millora de la gestió integral de l’empresa així com la publicació d’una memòria anual de sostenibilitat.

A continuació podeu descarregar-vos la memòria de Responsabilitat Social de Marboleny del 2013. Als següents enllaços hi trobareu també un tríptic que resumeix el més destacat de l’última revisió. I una enquesta dirigida als diferents grups d’interès de Marboleny que ens permetrà millorar l’elaboració de la memòria anual així com la nostra activitat. Finalment, podeu consultar les anteriors memòries de Responsabilitat Social realitzades per Marboleny.

Memòria 2013_tríptic resum

Descarregar Memòria 2013

Descarregar Memòria 2012

Descarregar Memòria 2011

Descarregar Memòria 2010

Descarregar Memòria 2009