Descripció

El color i el moviment són l’essència de la cultura mexicana. Així queda plasmat en les seves danses, resultat de diversos processos de mestissatge, ja que Mèxic és un país d’una civilització antiga. Multitud de pobles l’han creuat al llarg dels temps i cadascun hi ha deixat la seva empremta cultural. Macuilxóchitl es va fundar el 1983 a San Luis Potosí per preservar la riquesa de les arts i les tradicions populars mexicanes.