Descripció

La República de Djibouti va néixer del contacte entre les cultures de l’est d’Àfrica, de la península aràbiga i del continent índic. Per tant, es va desenvolupar sota la influència de l’Islam. La companyia Le Pount va néixer el 1981 per posar en valor i difondre les tradicions orals, i per conservar i transmetre els coneixements de la rica cultura del país.