BALL DE CINTES

CURTES INTENCIONADES

El ball de les cintes, el trobem a molts indrets de la nostra geografia, amb característiques ben diferenciades a cada poble. Sembla peró, que tots ells poden tenir un punt de partida similar, relacionat amb el culte de la natura; ja que les cintes es feien servir per engalanar un arbre al voltant del cual es ballava la ceremònia. Peró el cas de les Preses es totalment diferencial, el pal fou substituït per un ballador, que amb el braç sosté les cintes que es van trenant al seu propi braç.

Actualment el Ball de Cintes es balla per la festa Major de les Preses, cada segon diumenge d’octubre, considerada en l’actualitat com a dansa viva.

BALL DE CINTES

CURTES INTENCIONADES

El ball de les cintes, el trobem a molts indrets de la nostra geografia, amb característiques ben diferenciades a cada poble. Sembla peró, que tots ells poden tenir un punt de partida similar, relacionat amb el culte de la natura; ja que les cintes es feien servir per engalanar un arbre al voltant del cual es ballava la ceremònia. Peró el cas de les Preses es totalment diferencial, el pal fou substituït per un ballador, que amb el braç sosté les cintes que es van trenant al seu propi braç.

Actualment el Ball de Cintes es balla per la festa Major de les Preses, cada segon diumenge d’octubre, considerada en l’actualitat com a dansa viva.

DURADA DE LA PEÇA:
6 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES:
8 x 8 m Espai escènic (mínim)

SO:
Connexió 3.500W

PREU:
250€

* Desplaçament a part

DURADA DE LA PEÇA:
6 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES:
8 x 8 m Espai escènic (mínim)

SO:
Connexió 3.500W

PREU:
250€

* Desplaçament a part

DURADA DE LA PEÇA:
6 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES:
8 x 8 m Espai escènic (mínim)

SO:
Connexió 3.500W

PREU:
250€

* Desplaçament a part