+ PROJECTES

Marboleny desenvolupa al llarg de l’any diferents projectes en àmbits diversos.

PROJECTE CORRANDA

El Projecte Corranda és la proposta educativa de difusió de música i dansa d’arrel tradicional a les escoles garrotxines que es fa des del Grup de Recerca Folklòrica de la Garrotxa i de l’Esbart Marboleny de Les Preses.

Es concreta en el taller Escanta, entorn de la música, o bé el taller Esballa, entorn de la dansa, al llarg de 4 o 5 sessions guiades per Pep Garcia i dirigides a grups-classe d’infantil i primària.

El 2017-2018 es va iniciar el Projecte amb cinc centres escolars i amb prop de cinc-cents participants. El següent curs escolar es va doblar el nombre d’escoles participants. Així doncs es va comptar amb la participació de deu escoles i mil dos-cents alumnes. Actualment estem treballant amb 13 escoles de les comarques gironines.

Aquest projecte culmina amb una trobada de totes les escoles que participen al Projecte Corranda on es fa una ballada conjunta.

MÉS INFORMACIÓ

PLA D’IMPULS A LES DANSES VIVES

El Programa d’impuls de les danses populars vives a primària neix el curs 2017-2018 per iniciativa de la Direcció general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura. La primera fase del programa es desenvolupa a quatre territoris-motor amb una entitat de referència. A Barcelona ciutat liderarà el programa l’Esbart Català de dansaires juntament l’IEA Oriol Martorell. A la Garrotxa i el Ripollès ho farà l’Esbart Marboleny de Les Preses. A les Terres de l’Ebre, Baix Ebre i Montsià, l’entitat encarregada serà Lo planter de Tortosa i al Vallès l’Esbart dansaire de Rubí. Així mateix, s’han incorporat les Valls d’Àneu.

Les danses escollides són les pròpies de la demarcació per tal que els nens i nenes aprenguin allò que els joves i grans ja ballen i puguin participar activament en la vida festiva i cultural local, tot tenint els joves i adults com a referència. Aspirem, doncs, a promoure la cohesió social i la posada en valor del patrimoni. És un programa que es desenvolupa al llarg de tot el curs i vol tenir una presència transversal en els centres de primària.

La primera fase és la formació del professorat. El centre proposa un/a mestre/a de referència que rep una formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de 20 hores que és qui transmet les danses al/s grup/s que el centre decideix.

ESPAI OBERT

L’Espai Obert és el projecte que vol compartir i obrir l’Espai de dansa d’arrel tradicional de les Preses, espai on es desenvolupa l’activitat de l’entitat, als ciutadans de la comarca. Aquest espai, encara que té activitat diària a les tardes, es va detectar que els matins les sales d’assaig de què disposa i els espais comuns estaven desaprofitats. D’aquí va sorgir la idea del projecte que cedeix l’espai de manera gratuïta per a aquells projectes o artistes que necessitin un espai, ja sigui per assajar, exhibir, presentar…, peces artístiques o d’interès cultural, especialment de l’àmbit de la cultura popular a canvi d’un taller amb els socis, d’un assaig a portes obertes, d’una conferència… del que sigui que aquella persona, companyia, entitat ens pot aportar tant als socis de l’entitat com a la població de Les Preses i a la comarca de la Garrotxa. És a dir, establir relacions mútuament beneficioses entre agents culturals emergents o consolidats, tant de l’àmbit de la cultura popular com de disciplines mixtes, i els socis i els habitants de la zona que tinguin un impacte social positiu i un retorn al municipi.

RESERVA

COMPARTIM ESPECTACLES

Compartim espectacles és el projecte que vol acompanyar a un grup de 8 joves de 13 a 25 anys a diferents espectacles, festivals i equipaments de dansa del territori català per donar-los a conèixer l’estructura cultural de l’entorn de la dansa, els equipaments de referència del país i donar-los les eines principals per tal que coneguin i estiguin en contacte amb els diferents agents.

Un dels motius principals pels quals neix aquest projecte és la voluntat de donar-los accés a la cultura, i no només a les programacions del territori, amb una mirada ampla cap a diferents conceptes de la dansa oferint un coneixement valuós pel desenvolupament

CERCLE DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY

CARRER LA FAGEDA, S/N · 17178 LES PRESES (GIRONA)
972 69 34 85 · marboleny@marboleny.cat