LA DIFICÍL SENZILLESA

CUBELES

Una celebració del passat amb moltes ganes de futur. Un espectacle en què Marboleny vol fer balanç de tota l’experiència artística al costat de Manuel Cubeles.

L’etno-coreògraf es va fixar en Gaudí per trobar dos elements definidors de la dansa: la línia i la llum. Conceptes com el d’escurar la música amb el gest, o que música idansa s’alimentin recíprocament ens porten a una dansa absolutament viva.

Volem partir del patrimoni Cubeles i desenvolupar-lo des d’una mirada sempre respectuosa. Cap on? No ho sabem, encara. El que ens importa és mantenir viva la dansa transmisora d’emocions. Per això plantegem un espectacle completament obert. Sabem que no serà un espectacle de repertori, un ball rere un altre. Però hi haurà repertori. Hi haurà Cubeles i hi haurà Marboleny.

La Difícil Senzillesa - Esbart Marboleny

LA DIFICÍL SENZILLESA

CUBELES

Una celebració del passat amb moltes ganes de futur. Un espectacle en què Marboleny vol fer balanç de tota l’experiència artística al costat de Manuel Cubeles.

L’etno-coreògraf es va fixar en Gaudí per trobar dos elements definidors de la dansa: la línia i la llum. Conceptes com el d’escurar la música amb el gest, o que música idansa s’alimentin recíprocament ens porten a una dansa absolutament viva.

Volem partir del patrimoni Cubeles i desenvolupar-lo des d’una mirada sempre respectuosa. Cap on? No ho sabem, encara. El que ens importa és mantenir viva la dansa transmisora d’emocions. Per això plantegem un espectacle completament obert. Sabem que no serà un espectacle de repertori, un ball rere un altre. Però hi haurà repertori. Hi haurà Cubeles i hi haurà Marboleny.

La Difícil Senzillesa - Esbart Marboleny

DURADA DE LA PEÇA:
60 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES:
8 x 6 m Espai escènic óptim

SO:
PENDENT

PREU: 000€
* Desplaçament a part

DURADA DE LA PEÇA:
60 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES:
8 x 6 m Espai escènic óptim

SO:
PENDENT

PREU: 000€
* Desplaçament a part

DURADA DE LA PEÇA:
60 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES:
8 x 6 m Espai escènic óptim

SO:
PENDENT

PREU: 000€
* Desplaçament a part