SUBVENCIONS

Es reben subvencions de l’Ajuntament de les Preses, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Cultura i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de l’INAEM del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España.

D’aquestes subvencions, dues d’elles són de concessió directa:
2.800,00€ – Ajuntament de les Preses. Projecte: Entitat
26.000,00€ – Diputació de Girona. Projecte: Festival Ésdansa

La resta de subvencions es demanen anualment i són de concurrència competitiva. Es fan les corresponents sol·licituds segons els projectes plantejats per l’anualitat concreta.